Privatumo politika ir Slapukų politika

1. Įvadas

1.1 Esame įsipareigoję saugoti savo svetainės lankytojų privatumą.

1.2 Ši politika taikoma tais atvejais, kai asmens duomenų atžvilgiu veikiame kaip duomenų valdytojas, kitaip tariant, kai nustatome šių asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.3 Savo interneto svetainėje naudojame slapukus. Jei šie slapukai nėra griežtai būtini mūsų interneto svetainei ir paslaugoms teikti, pirmą kartą lankydamiesi mūsų interneto svetainėje paprašysime jūsų sutikti su slapukų naudojimu.

1.4 Šioje politikoje „mes”, „mus” ir „mūsų” reiškia „HappyParcel, Inc.”

Daugiau informacijos apie mus rasite 10 skyriuje.

2. Asmens duomenys, kuriuos renkame

2.1 Šiame 2 skyriuje nurodėme bendrąsias asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijas, o asmens duomenų, kurių negavome tiesiogiai iš jūsų, atveju – informaciją apie tų duomenų šaltinį ir konkrečias kategorijas.

2.2 Galime tvarkyti duomenis, kurie leidžia mums su jumis susisiekti („kontaktiniai duomenys”), tik verslo tikslais. Kontaktiniai duomenys gali būti jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris.

2.4 Mes galime tvarkyti informaciją, esančią bet kokiame pranešime, kurį mums siunčiate arba kurį mes siunčiame jums („pranešimo duomenys”), arba susijusią su juo. Pranešimo duomenys gali apimti pranešimo turinį ir su pranešimu susijusius metaduomenis. Mūsų svetainė generuos metaduomenis, susijusius su pranešimais, pateiktais naudojant svetainės kontaktines formas.

2.5 Mes galime tvarkyti duomenis apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis („naudojimo duomenys”). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų naudojimosi paslaugomis laiką, dažnumą ir modelį. Naudojimo duomenų šaltinis yra [Google Analytics].

3.. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

3.1 Šiame 3 skyriuje nurodėme tikslus, kuriais galime tvarkyti asmens duomenis, ir duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

3.2 Operacijos – jūsų asmens duomenis galime tvarkyti paslaugų teikimo, sąskaitų faktūrų, sąskaitų ir kitų su mokėjimais susijusių dokumentų rengimo ir kredito kontrolės tikslais. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų, kurių imamasi jūsų prašymu, kad tokia sutartis būtų sudaryta, atlikimas.

3.3 Publikacijos – mes galime tvarkyti verslo sąskaitos duomenis siekdami juos paskelbti mūsų svetainės saugioje naudotojo zonoje pagal aiškius jūsų nurodymus. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų ir mūsų teisėti interesai, t. y. turinio skelbimas įprastomis mūsų veiklos sąlygomis ir (arba) vykdant jūsų ir mūsų sutartį ir (arba) jūsų prašymu imantis veiksmų tokiai sutarčiai sudaryti.

3.4 Santykiai ir ryšiai – galime tvarkyti kontaktinius duomenis, paskyros duomenis ir (arba) ryšių duomenis, kad galėtume valdyti savo santykius, bendrauti su jumis (išskyrus bendravimą tiesioginės rinkodaros tikslais) el. paštu, SMS žinutėmis, paštu ir (arba) telefonu, teikti pagalbos paslaugas ir nagrinėti skundus. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. bendravimas su mūsų svetainės lankytojais, paslaugų naudotojais ir jų personalu, santykių palaikymas ir tinkamas mūsų svetainės, paslaugų ir verslo administravimas. Jūsų kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti tik gavę atskirą raštišką jūsų sutikimą.

3.5 Tyrimai ir analizė – naudojimo duomenis galime tvarkyti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimo, taip pat kitų sąveikų su mūsų verslu tyrimų ir analizės tikslais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. stebėti, palaikyti, tobulinti ir užtikrinti mūsų svetainę, paslaugas ir verslą apskritai.

3.6 Įrašų tvarkymas – kontaktinius duomenis galime tvarkyti savo duomenų bazių, atsarginių duomenų bazių kopijų ir apskritai savo verslo įrašų kūrimo ir tvarkymo tikslais. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. užtikrinimas, kad turėtume prieigą prie visos informacijos, kurios mums reikia, kad galėtume tinkamai ir efektyviai vykdyti savo verslą pagal šią politiką.

4. Jūsų asmens duomenų teikimas kitiems asmenims

4.1 Paskyros duomenys, naudojimo duomenys ir ryšių duomenys bus saugomi mūsų prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikėjų serveriuose.

4.2 Paskyros ir (arba) bendravimo duomenis galime atskleisti savo tiekėjams ar subrangovams tiek, kiek tai pagrįstai būtina, kad galėtume jums teikti visas mūsų paslaugas.

4.3 Be šiame 5 skirsnyje nurodytų konkrečių asmens duomenų atskleidimo atvejų, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas siekiant laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus. Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus teisminio proceso metu arba administracine ar neteisminio proceso tvarka.

5. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

5.1 Šiame 5 skyriuje pateikiama mūsų duomenų saugojimo politika ir procedūros, skirtos padėti užtikrinti, kad laikytumės teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų saugojimu ir ištrynimu.

5.2 Asmens duomenys, kuriuos tvarkome bet kokiu tikslu ar tikslais, negali būti saugomi ilgiau, nei būtina tam tikslui ar tikslams pasiekti.

5.3 Jūsų asmens duomenis saugosime toliau nurodytu būdu:
(a) kontaktiniai duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip šešis mėnesius nuo paskutinio kontakto tarp jūsų ir mūsų dienos ir ne ilgiau kaip dvejus metus nuo tos dienos;
(b) paskyros duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip šešis mėnesius nuo atitinkamos paskyros uždarymo dienos ir ne ilgiau kaip vienerius metus nuo tos dienos;
(c) pranešimo duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip šešis mėnesius nuo atitinkamo pranešimo datos ir ne ilgiau kaip dvejus metus nuo tos datos;
ir
(d) naudojimo duomenys

5.4 Nepaisydami kitų šio 5 skyriaus nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

6. Jūsų teisės

6.1 Pagrindinės jūsų teisės pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą yra šios:
(a) Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis – galite prašyti savo asmens duomenų kopijų;
(b) teisė į ištaisymą – galite prašyti mūsų ištaisyti netikslius asmens duomenis ir papildyti neišsamius asmens duomenis;
(c) teisė į ištrynimą – galite prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis;
(d) teisė apriboti duomenų tvarkymą – galite prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(e) teisė nesutikti su tvarkymu – galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
(f) teisė į duomenų perkeliamumą – galite prašyti, kad jūsų asmens duomenis perduotume kitai organizacijai arba jums;
(g) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – galite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo;
ir
(h) teisė atšaukti sutikimą – jei teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis, yra sutikimas, galite šį sutikimą atšaukti.

6.3 Galite pasinaudoti bet kuria savo teise, susijusia su jūsų asmens duomenimis, pateikdami mums rašytinį pranešimą toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

7. Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai

7.1 Slapukas – tai failas su identifikatoriumi (raidžių ir skaičių seka), kurį žiniatinklio serveris siunčia į žiniatinklio naršyklę ir kurį toji naršyklė išsaugo. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia puslapio iš serverio užklausą.

7.2 Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti įrašyti jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.

7.3 Naudojame „Google Analytics”. „Google Analytics” informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine renka pasitelkdama slapukus. Surinkta informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi mūsų svetaine rengti. Daugiau apie tai, kaip „Google” naudoja informaciją, galite sužinoti apsilankę adresu https://www.google.com/policies/privacy/partners/, o „Google” privatumo politiką galite peržiūrėti adresu https://policies.google.com/privacy.

7.4 Savo svetainėje naudojame „Facebook” pikselius. Naudodamasis pikseliu, „Facebook” renka informaciją apie naudotojus ir naudojimąsi mūsų svetaine. Informacija naudojama „Facebook” reklamoms personalizuoti ir mūsų svetainės naudojimui analizuoti. Daugiau informacijos apie „Facebook” pikselio naudojimą ir apie tai, kaip „Facebook” naudoja asmens duomenis, rasite „Facebook” slapukų politikoje adresu https://www.facebook.com/policies/cookies/ ir „Facebook” privatumo politikoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy. „Facebook” slapukų politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip kontroliuoti „Facebook” slapukų naudojimą rodant jums reklamas. Jei esate registruotas „Facebook” naudotojas, galite nustatyti, kaip nukreipiamos reklamos, vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis adresu https://www.facebook.com/help/568137493302217 .

7.5 Naudojame „Hotjar” elgsenos analizės ir naudotojų atsiliepimų paslaugą. Ši paslauga naudoja slapukus, kad padėtų mums suprasti mūsų svetainės naudotojų elgseną ir gauti jų atsiliepimus. Su šios paslaugos teikėjo privatumo politika galite susipažinti adresu https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

7.6 Naudojame „Google” skelbimus, kad reklamuotume savo verslą ir pritrauktume lankytojus į svetainę. Ši paslauga naudoja slapukus tikslinei reklamai. Informacija naudojama „Google Ads” reklamai personalizuoti ir mūsų svetainės naudojimui analizuoti. Su šio paslaugos teikėjo privatumo politika galite susipažinti adresu https://policies.google.com/privacy.

7.7 Mes naudojame „Google Ads” pakartotinio nukreipimo technologiją, kad trečiųjų šalių svetainėse rodytume paslaugų, kurias jūs peržiūrėjote mūsų svetainėje arba kituose „Google” produktuose, reklamą. „Google” informaciją renka naudodama sekimo slapukus ir panašias technologijas bei pasitelkdama skelbimų ID ne slapukų aplinkose, pavyzdžiui, programėlėse. Su „Google” privatumo politika galite susipažinti adresu https://policies.google.com/privacy.

8. Slapukų valdymas

8.1 Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir juos ištrinti. Skirtingose naršyklėse taikomi skirtingi metodai ir skirtingos versijos. Tačiau naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir šalinimą galite gauti naudodamiesi šiomis nuorodomis:
(i) https://support.google.com/chrome/answer/95647 („Chrome”);
(j) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences („Firefox”);
(k) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ („Opera”);
(l) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac („Safari”);
ir
(m) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy („Edge”).

8.2 Visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį daugelio svetainių naudojimui.

8.3 Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

9. Pakeitimai

9.1 Šią politiką kartais galime atnaujinti paskelbdami naują versiją savo svetainėje.

9.2 Turėtumėte retkarčiais patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog jus tenkina visi šios politikos pakeitimai.

10. Mūsų duomenys

10.1 Šią svetainę valdo ir tvarko „HappyParcel, Inc.”, kurios pagrindinė verslo vieta ir registracija yra adresu 8801 S 78th Ave. Bridgeview, IL 60455. Su mumis galite susisiekti rašydami adresu [email protected].