Naudojimo sąlygos

1. Įvadas

1.1 Šios sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis; atitinkamai, jei su šiomis sąlygomis ar bet kuria jų dalimi nesutinkate, mūsų svetaine naudotis negalite.

1.2 Jei užsiregistruosite mūsų svetainėje ir (arba) joje pateiksite bet kokią medžiagą, ir (arba) naudositės bet kuria mūsų svetainės paslauga, paprašysime jūsų sutikti su šiomis sąlygomis.

1.3 Mūsų svetainė naudoja slapukus; naudodamiesi mūsų svetaine arba sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs sutinkate, kad naudotume slapukus pagal mūsų privatumo politikos ir slapukų politikos sąlygas.

2. Autorinių teisių pranešimas

2.1 Autorių teisės © 2021, HappyParcel, Inc.

2.2 Atsižvelgdami į aiškias šių sąlygų nuostatas:
a) mes kartu su savo licencijų išdavėjais valdome ir kontroliuojame visas autorių bei kitas intelektinės nuosavybės teises į mūsų svetainę ir joje esančią medžiagą;
ir
b) visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į mūsų svetainę ir joje esančią medžiagą yra saugomos.

3. Licencija naudotis svetaine

3.1 Galite:
– peržiūrėti mūsų svetainės puslapius interneto naršyklėje;
– atsisiųsti puslapius iš mūsų svetainės, kad juos būtų galima įrašyti į interneto naršyklės atmintį;
– spausdinti mūsų svetainės puslapius;
ir
– naršydami internete, naudotis mūsų svetainės riboto naudojimo sritimi, laikantis kitų šių sąlygų nuostatų.

3.2 Jei neturite atitinkamų teisių į medžiagą ir jos nekontroliuojate, negalite:
a) perpublikuoti mūsų svetainėje esančios medžiagos (įskaitant pakartotinį publikavimą kitoje svetainėje);
b) parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti mūsų svetainės medžiagos;
c) viešai rodyti bet kokią mūsų svetainės medžiagą;
d) naudoti mūsų svetainės medžiagos komerciniais tikslais;
arba
e) platinti mūsų svetainės medžiagos.

3.3 Pasiliekame teisę savo nuožiūra dalinai arba visiškai apriboti prieigą prie mūsų svetainės ir jos skilčių; draudžiama apeiti arba bandyti apeiti bet kokios prieigos ribojimo priemones mūsų svetainėje.

4. Leistinas naudojimas

4.1 Draudžiama:
– bet kokiu būdu naudoti mūsų svetainę arba imtis bet kokių veiksmų, kurie kenkia ar gali pakenkti svetainei arba pabloginti svetainės veikimą, pasiekiamumą ar prieinamumą;
– naudoti mūsų svetainę bet kokiu būdu, kuris yra neteisėtas, nelegalus, apgaulingas ar žalingas, arba susijęs su bet kokiu neteisėtu, nelegaliu, apgaulingu ar žalingu tikslu ar veikla;
– pasiekti ar kitaip sąveikauti su mūsų svetaine naudojant bet kokį robotą, voratinklį ar kitas automatines priemones, išskyrus paieškos sistemų indeksavimo tikslais;
– pažeisti mūsų svetainės robots.txt faile pateiktus nurodymus;
arba
– naudoti iš mūsų svetainės surinktus duomenis bet kokiai tiesioginės rinkodaros veiklai (įskaitant, bet neapsiribojant, el. pašto rinkodarą, SMS rinkodarą, telemarketingą ir tiesioginį siuntimą).

4.2 Privalote užtikrinti, kad visa informacija, kurią mums pateikiate per mūsų svetainę arba kuri yra susijusi su mūsų svetaine, būtų tiksli, naujausia, išsami ir neklaidinanti.

5. Registracija ir paskyros

5.1 Kad galėtumėte mūsų svetainėje kurtis paskyrą pagal šį 5 skyrių, turite būti įmonės, turinčios galiojančią paslaugų sutartį su „HappyParcel, Inc.”, atstovas.

5.2 Užsiregistruoti paskyrai mūsų svetainėje galite susisiekę su mumis po to, kai tarp jūsų atstovaujamos įmonės ir „HappyParcel, Inc.” pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis.

5.3 Negalite leisti jokiam kitam asmeniui prisijungti prie svetainės naudojantis jūsų paskyra.

5.4 Sužinoję apie bet kokį neleistiną naudojimąsi savo paskyra, privalote nedelsdami pranešti mums raštu.

5.5 Draudžiama prisijungti prie svetainės naudojantis kito asmens paskyra, nebent tam turite raštišką to asmens leidimą.

6. Vartotojo prisijungimo duomenys

6.1 Jei užregistruosite paskyrą mūsų svetainėje, jūsų bus paprašyta pasirinkti naudotojo ID, o slaptažodį suteiksime mes.

6.2 Jūsų naudotojo ID negali būti klaidinantis ir turi atitikti 10 skyriuje nustatytas turinio taisykles; savo paskyros ar naudotojo ID negalite naudoti apsimesdami kitu asmeniu as su tuo susijusiu tikslu.

6.3 Privalote saugoti savo slaptažodį.

6.4 Sužinoję apie bet kokį slaptažodžio atskleidimą, privalote nedelsdami pranešti mums raštu.

6.5 Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą mūsų svetainėje, susijusią su nesėkmingu slaptažodžio saugojimu, ir galite būti patraukti

baudžiamojon atsakomybėn už bet kokius dėl šios priežasties atsiradusius nuostolius.

7. Paskyros atšaukimas ir sustabdymas

7.1 Mes galime:
a) sustabdyti jūsų paskyros galiojimą;
b) panaikinti jūsų paskyrą ir (arba)
c) redaguoti jūsų paskyros duomenis, savo nuožiūra bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.

7.2 Savo paskyrą galite atšaukti apie tai mus informuodami raštu.

8. Ribotos garantijos

8.1 Mes negarantuojame ir neatstovaujame:
a) mūsų svetainėje skelbiamos informacijos išsamumo ar tikslumo;
b) kad svetainėje pateikta medžiaga yra naujausia;
arba
c) kad interneto svetainė ar bet kuri joje esanti paslauga išliks prieinama.

8.2 Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti ar pakeisti bet kurias ar visas svetainėje teikiamas paslaugas ir nutraukti savo svetainės matomumą be jokio išankstinio pranešimo ar paaiškinimo; ir, išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai numatyta kitaip, jūs neturėsite teisės į jokią kompensaciją ar kitokią piniginę išmoką nutraukus ar pakeitus bet kurias svetainėje teikiamas paslaugas arba mums nutraukus svetainės matomumą.

8.3 Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai ir atsižvelgdami į 9.1 skirsnį, mes atsisakome visų pareiškimų ir garantijų, susijusių su šių sąlygų subjektu, mūsų svetaine ir naudojimusi šia svetaine.

9. Atsakomybės apribojimai ir išimtys

9.1 Jokia šių sąlygų nuostata:
a) apriboja ar panaikina bet kokią atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą dėl neatsargumo;
b) apriboja ar panaikina bet kokią atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą;
c) apriboja bet kokią atsakomybę bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus;
arba
d) netaiko jokios atsakomybės, kurios negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

9.2 Šiame 9 skyriuje ir kitose šių sąlygų vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir išimtys:
a) 9.1 skirsnyje;
ir
b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal šias sąlygas arba susijusius su šių sąlygų subjektu, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto (įskaitant neatsargumą) ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo, išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai nustatyta kitaip.

9.3 Jei mūsų svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už jokius bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

9.4 Nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio įvykio ar įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti.

10. Šių sąlygų pažeidimai

10.1 Nepažeidžiant kitų mūsų teisių, numatytų šiose sąlygose, jei jūs kokiu nors būdu pažeidžiate šias sąlygas arba jei mes pagrįstai įtariame, kad jūs kokiu nors būdu pažeidėte šias sąlygas, mes galime:
a) išsiųsti jums vieną ar daugiau oficialių įspėjimų;
b) laikinai sustabdyti jūsų prieigą prie mūsų svetainės;
c) visam laikui uždrausti jums naudotis mūsų svetaine;
d) blokuoti kompiuterių, naudojančių jūsų IP adresą, prieigą prie mūsų svetainės;
e) susisiekti su bet kuriuo arba visais jūsų interneto paslaugų teikėjais ir paprašyti, kad jie užblokuotų jūsų prieigą prie mūsų svetainės;
f) pradėti teisinius veiksmus prieš jus dėl sutarties pažeidimo ar kitų priežasčių; ir (arba)
g) sustabdyti arba ištrinti jūsų paskyrą mūsų svetainėje.

11. Pakeitimai

11.1 Kartais galime peržiūrėti šias sąlygas.

11.2 Pakeistos sąlygos taikomos naudojimuisi mūsų svetaine nuo pakeistų sąlygų paskelbimo svetainėje dienos, ir jūs atsisakote bet kokios teisės kitu būdu būti informuotas apie šių sąlygų pakeitimus arba sutikti su jais.

11.3 Jei išreiškėte savo sutikimą su šiomis sąlygomis, mes paprašysime jūsų sutikti su bet kokiu šių sąlygų pakeitimu; ir jei per mūsų nurodytą laikotarpį neišreikšite savo sutikimo su pakeistomis sąlygomis, mes išjungsime arba ištrinsime jūsų paskyrą svetainėje, o jūs privalėsite nustoti ja naudotis.

12. Perleidimas

12.1 Sutinkate, kad galime perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip elgtis su savo teisėmis ir (arba) įsipareigojimais pagal šias sąlygas.

12.2 Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutarties ar kitaip elgtis su savo teisėmis ir (arba) įsipareigojimais pagal šias sąlygas.

13. Nuoseklumas

13.1 Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šių sąlygų nuostata yra neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, kitos nuostatos lieka galioti.

13.2 Jei kuri nors neteisėta ir (arba) neįgyvendinama šių sąlygų nuostata ar jos dalis būtų teisėtai išbraukta, ta dalis būtų laikoma išbraukta, o likusi nuostata liks galioti.

14. Visas susitarimas

14.1 Atsižvelgiant į 10.1 skirsnį, šios sąlygos kartu su mūsų privatumo politika ir slapukų politika sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą, susijusį su jūsų naudojimusi mūsų svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius jūsų ir mūsų susitarimus, susijusius su jūsų naudojimusi mūsų svetaine.

15. Teisė ir jurisdikcija

15.1 Šioms sąlygoms taikoma Ilinojaus valstijos teisė ir jos aiškinamos pagal šią teisę.

15.2 Bet kokie ginčai, susiję su šiomis sąlygomis, priklauso Ilinojaus valstijos teismų jurisdikcijai.